head
  Hlavní stránka   Zdvojovač napětí   Detektor bouřky   Hlídač napětí   Pískač   Tester krystalů   Šumový generátor   Info LCD k PC   Download

DIY kity z číny:

  Šumový generátor 2   Časový infra spínač

IQ test

Zdvojovač Napětí

obr.1 deska deska sestaveno

Úvod

Zdvojovačů napětí, postavených na bázi obvodu NE555byla již publikována celá řada.I následující konstrukce, osazená stejným obvodem patří do této skupiny.

Popis zapojení

Schéma zapojení zdvojovače je na obr.1.Jádrem zdvojovače je obvod NE555, pracující jako astabilní multivibrátor.Z výstupu multi vibrátoru je buzena komplementární dvojice tranzistorů T1 a T2. Pokud je výstup NE555 na nízké úrovni, nabíjí se kondenzátor C1 přes diodu D1 na téměř plné napájecí napětí.Přejde-li výstup NE555 do vysoké urovně, vybíjí se kladný pól kondezátoru C1 přes diodu D2 do kondenzátoru C2. Ten se vůči nulovému potenciálu nabíjí na asi dvojnásobek napájecího napětí. V praxi můžeme při napájecím napětí 12V výstupní napětí > 20V při odběru do 70mA.

Stavba

Zdvojovač napětí je zhotoven na jednostranné desce s plošnými spoji o rozměrech 46 x 20 mm. Rozložk na desce s plošnení součásteými spoji je na obr. nahoře, obrazec desky spojů také. Díky malým rozměrům se měnič dá použít do nejrůznějších zařízení.

Závěr

Popsaný měnič má výhodu v nízké ceně a jednoduchosti. Svým maximálním proudovým odběrem 70 mA se řadí do středu mezi nejmenší měniče(používající např. samotný obvod NE555) s odběry řádu mA, a velké měniče, pohybující se v řádech stovek mA nebo jednotek A

Seznam součástek
R1100Ω
R210kΩ
R3100Ω
C110MF/50 V
C210MF/50 V
C310nF
C4100MF/16V
C58,2nF
D11N4007
D21N4007
IC1NE555

zdroj: Amatérské rádio

©2006-2021 elektron.chytrak.cz, optimalizováno pro prohlížeče OPERA a FIREFOX, rozlišení s šířkou >1024px.