head
  Hlavní stránka   Zdvojovač napětí   Detektor bouřky   Hlídač napětí   Pískač   Tester krystalů   Šumový generátor   Info LCD k PC   Download

DIY kity z číny:

  Šumový generátor 2   Časový infra spínač

IQ test

Šumový generátor

obr.1   obr.1-Schéma zapojení

Úvod

Generátory šumu jsou neodmyslitelnou součástí mnoha měřících postupů. Nejběžnější zdroj šumu býbá zenerova dioda nebo přechod B-E tranzistoru v závěrném směru. Popisovaný šumový generátor používá jako zdroj šumu Zenerovu diodu o napětí 6,8V, která se jeví z ąumového hlediska optimální.

Popis zapojení

Schéma zapojení je na obr.1. Jak již bylo řečeno, jako zdroj šumu je zde použita Zenerova dioda D1. šumové napětí je zesíleno operačním zesilovačem IC1A typu CA3130. Kompenzační kondenzátor C3 ovlivňuje spektrum produkovaného šumu. Jeho hodnotu zvolíme zkusmo podle požadovaného charakteru šumu. Trimr P2 zavádí kladnou zpětnou vazbu, trimry P1 a P3 mění zesílení obvodu. Charakteristické zabarvení je možno v širokých mezích měnit pomocí trimrů P1 aľ P3. Výstup je přes vazební kondenzátor C4 a odpor R4 přiveden na výstupní konektor K1. Trimr P4 umoľňuje ještě nastavit požadovanou výstupní úroveň.

obr.2
obr.2-Rozloľení součástek na desce s plošnými spoji

Stavba

Šumový generátor je zhotoven na jednostranné desce s ploŠnými spoji o rozměrech 48 x 33 mm. Stavba generátoru je vhodná i pro začátečníka. Rozloľení součástek na desce s plošnými spoji je na obr.2, obrazec desky spojů na obr.3. Po osazení a zapájení součástek připojíme napájecí napětí a výstup generátoru zapojíme na vstup zesilovače. Trimry P1 aľ P3 nastavíme barvu a charakter ąumu, jaký nám vyhovuje.

obr.3
obr.2-Deska plošných spojů

Závěr

Popsaný šumový generátor může vedle nf generátoru tvořit základ jednoduchého testovacího zařízení pro zkouąení elektroakustických zařízení.

Seznam součástek
R110kΩ
R2100kΩ
R3470kΩ
R4470Ω
C147µF/16V
C2100µF/16V
C3viz text
C447µF/16V
D1ZD-6V8
D2BAT85
D3BAT85
IC1CA3130
K1CP560
P1250kΩ-PT10L
P25MΩ-PT10L
P310MΩ-PT10L
P410kΩ-PT10L
©2006-2021 elektron.chytrak.cz, optimalizováno pro prohlížeče OPERA a FIREFOX, rozlišení s šířkou >1024px.