head
  Hlavní stránka   Zdvojovač napětí   Detektor bouřky   Hlídač napětí   Pískač   Tester krystalů   ©umový generátor   Info LCD k PC   Download

DIY kity z číny:

  ©umový generátor 2   Časový infra spínač

IQ test

Hlídač napětí akumulátoru

obr.1-schéma hlídače obr.2-deska plo‘ných spojů obr.3-dps_strana součástek

Úvod

Kdo někdy využívá baterii osobního automobilu i k dal‘ím ůčelům (napájení obytného přívěsu apod.) se může snadno dostat do situace, že v zápalu práce přecení kapacitu beterie a pokud není po ruce kolega s párem startovacích kabelů, může to být docela problém. Velmi jednoduché zapojení skutečně „za pár korun” vás může před podobnými problémy ochránit.

Popis zapojení

Schéma zapojení hlídače akumulátorů je na obr.1. Obvod se připojuje pararelně k hlídanému akumulátoru. Proti přepólování je chráněn diodou D1. Zenerova dioda D2 je na napětí 10V(Platí pro běžný olověný akumulátor 12V). Pokud je napětí na svorkách akumulátoru vět‘í než 11V, je tranzistor T1 přes zenerovu diodu D2 otevřen a tranzistor T2 uzavřen. LED LD1 tedy nesvítí. Při poklesu napětí akumulátoru pod 11V je již úbytek napětí na D2 tak velký, že se tranzistor T1 neotevře, tím stoupne napětí na jeho kolektoru a otevře se T2.Led LD1 se rozsvítí a indikuje nutnost akumulátor odpojit.

Stavba

Hlídač napětí akumulátoru je zhotoven na jednostranné desce s plo‘nými spoji o rozměrech 22 x 24 mm. Zapojení je jednoduché a stavbu zvládne i začátečník. Rozložení součástek na desce s plo‘nými spoji je na obr.2, obrazec desky spojů na obr.3.

Závěr

Popsaný hlídač je velmi jednoduchý, může vám ale u‘etřit spoustu nepříjemností. Protože zejména za denního světla je svit LED nevýrazný, můžeme ji nahradit například samobudícím piezoměničem, který nás na hrozící nebezpečí upozorní akusticky. Vlastní spotřeba obvodu je naprosto zanedbatelná.

seznam součástek
R110k
R247k
R3330
C1100µF/16V
D11N4148
D2ZD-10V
LD1LED
T1BC550B
T2BC550B
©2006-2021 elektron.chytrak.cz, optimalizováno pro prohlíľeče OPERA a FIREFOX, rozliąení s ąířkou >1024px.